Úvodní stránka » Moje životní cesta

Moje životní cesta

Po ukončení VŠB jsem v roce 1982 nastoupil do zaměstnání v Rudném projektu Brno, kde jsem  vykonával projekční činnost pro rudné hornictví a drobnou stavební činnost. Od roku 1986 jsem vykonával samostatnou inženýrskou činnost v oblasti  stavebnictví - sanace podzemí, podzemních liniových děl a sanace kulturních památek a v rudném hornictví. Z rozsáhlejších akcí uvádím tyto stavby, které jsem projektoval a dozoroval:

-     Sanace podzemí historického centra města Žlutice.

-     Zmáhání štoly Barbory v Jáchymově.

-     Sanace Čejkovické tvrze.

-     Spojovací překop Kovářská - Měděnec včetně širokoprofilového dopravního a větracího vrtu.

-     Zlaté Hory - otvírka a těžba polymetalických rud.

-     Projektová příprava otvírky ložiska Oskava.

-     Projektová příprava otvírky ložiska SIN-PUN v KLDR.

V roce 1989 jsem nastoupil na Okresní úřad Brno venkov, kde jsem od roku 1990 vykonával funkci vedoucího oddělení kultury. V rámci vedoucího kultury jsem vykonával  státní ochranu kulturních památek na okrese Brno venkov.

V roce 1992 jsem z  vlastní vůle odešel do soukromého podnikání, kde jsem  prováděl manažerskou práci v oblasti sanace střešních plášťů památek. Z realizovaných akcí uvádím:

-     Rekonstrukce střechy kostela Sv. Barbory, kostela Sv. Antoníčka a kostela Sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích.

-     Výstavba nové střechy na synagoze v Dolních Kounicích.

-     Oprava střechy zámku a sýpky v Dolních Kounicích.

-     Rekonstrukce střech a obvodových zdí kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

-     Rekonstrukce střešního pláště zámku Lešná u Zlína.

-     Rekonstrukce střešního pláště Domu pánů z Kunštátu v Brně.

Dále jsem jako společník firmy Bentonit Moravia s.r.o. vyprojektoval a zrealizoval otvírku lomu na těžbu nerostné suroviny bentonitu. Do konce roku 1993 jsem vykonával pro společnost  funkci závodního lomu a vedoucího těžebního provozu.

V roce 1993 jsem prodal svůj obchodní podíl ve společnosti a přijal nabídku od firmy HUTIRA Omice u niž jsem vykonával funkci vedoucího kamenolomu v Omicích..

V roce 1995 jsem nastoupil na Obvodní báňský úřad v Brně jako báňský inspektor, tuto funkci vykonávám do dnes.

Od roku 1994 zároveň soukromě podnikám v oboru projektování hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a v zeměměřické a důlně měřické činnosti. K výše uvedeným činnostem vlastním oprávnění a živnostenské listy. Veškeré projektování a mapování provádím pomocí výpočetní techniky.

Od roku 1994 jsem realizoval tyto níže uvedené projekty na uvedené stavby:

-     Rekonstrukce Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy pro využití Dětskou léčebnou pro speleoterapii.

-     Rekonstrukce Punkevních jeskyní v celém rozsahu.

-     Projekt a následnou stavbu vysuté lávky nad řekou Jihlavou v Třebíči.

-     Rekonstrukce Sloupsko Šosuvkých jeskyní

-     Vyhotovení podkladů pro GIS v okolí Rudického propadání v Moravském Krasu.

-     Zaměření a vytýčení starých důlních děl ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov.

-     Digitalizace důlních map pro firmu Cementárny a vápenky Mokrá.

-     Rekonstrukce Mladečských jeskyní

-     Rekonstrukce Javoříčských jeskyní

Oblíbené odkazy